מה זה ועדת בטיחות?

ועדת בטיחות תפקידה לשפר ולמקסם את הבטיחות של העובדים בכל מפעל וארגון. מטרת הוועדות הללו היא להפחית את הסיכון הבטיחותי שקיים לדוגמא במפעל כלשהו, לשמור על גהות תעסוקתית (שמירה על סביבה הגיינית) ולמנוע חשיפה לכל גורם סיכון שעלול להשפיע על האדם העובד.  

לפי חוק של הארגון שמפקח על העבודה, חוק שנקבע בשנת 54, כל מפעל שבו מועסקים מעל עשרים עובדים מחויב למנות ועדה של בטיחות שתכיל בתוכה נציגים מתוך העובדים עצמם ומטעמו של המעביד.

איך הוועדה מורכבת?

במפעל שעובדים בו מעל עשרים וחמישה איש, מתבקשים העובדים והמעביד עצמו להקים ועדה שהיא ממונה על הבטיחות בין כתלי המפעל או הארגון. הנציגים כפי נאמר יהיו עובדי המפעל שאותם יבחרו לרוב העובדים, והנציגים של המעביד יבחר המעביד עצמו. הועדה שתוקם תבחר מבין כל חבריה את היושב ראש של הוועדה שהוא יבחר ברוב קולות. במידה ולא יהיה רוב קולות יהיו שני יושבי ראש אחד, מטעם העבדים ואחד מטעמו של המעביד.

מהם התפקידים והסמכויות של ועדת הבטיחות?

בכל מצב של תאונת עבודה, יהיה על חברי הוועדה את החובה לחקור את המקרה לעומק ולהמליץ על דרך למנוע את תאונות העבודה.  כמו כן, על חברי הוועדה תהיה החובה לבדוק בצורה קבועה אחרי כל תנאי הבטיחות של העובדים ולהמליץ על כללי בטיחות ועל כל שיפור בתחום זה במפעל. חלק מתפקידם הוא לתאם ביקור של אדם ממונה בטיחות בעבודה ולהסיק מסקנות מתוך הדו"ח שיתקבל לאחר מכן, על המצב של הבטיחות במפעל. הוועדה תלווה כל ממונה בטיחות שיגיע למפעל בזמן שהותו במקום.

איך חברי הוועדה מסייעים בזמן שעובד חורג מכללי הבטיחות?

מתוקף תפקידם יכולים חברי הוועדה להמליץ בפני המעביד להטיל עונש משמעותי נגד עובדים שלא מתנהלים לפי כל כללי הבטיחות הדרושים וכך מסכנים את עצמם וגם את שאר העובדים והמפעל. הם רשאים ליישם כל אמצעי ענישה, לרבות ניכוי משכרו של עובד, להפסיק את עבודתו למספר ימים, להעבירו לתפקיד אחר וכמובן במקרים מסוימים אף לפטר אותו.

Updated: ינואר 23, 2018 — 3:17 am

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Clearbox © 2016